Bioresonantie

“Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger”.

Dat is vergelijkbaar met hoe  een stemvork pas gaat trillen als er met de juiste toonhoogte 'tegenaan' wordt gezongen of gespeeld.

Wat is bioresonantie?

De mens is één elektromagnetisch veld. Alle onderdelen van het menselijk lichaam zijn opgebouwde uit vele ontelbare lichaamscellen. Deze lichaamscellen zijn weer opgebouwd uit complexe verbindingen die weer zijn gemaakt van moleculen. Elk molecuul heeft zijn eigen atomen en elk atoom heeft een eigen elektromagnetisch veldje. Dit 'magneetje' wordt in stand gehouden door de positief geladen protonen in de kern en de daaromheen draaiende negatief geladen elektronen.

Als onze metabolische processen (stofwisseling) worden bestuurd door een bovengeschikt systeem van elektromagnetische frequentiepatronen. Het lichaam is gezond als alle systemen op elkaar zijn afgestemd.

Zuurstof, water, hormonen, vitaminen, vetten, eiwitten etc. hebben door hun samenstelling een eigen chemische identiteit. Maar zij hebben ook een uniek elektromagnetische lading opgebouwd door de combinatie van de samengestelde atomen tot moleculen. De optelsom van  de elektrische lading van elk atoom in een molecuul geeft aan die molecuul zijn eigen trilling.

Een reactie tussen een hormoon en de cel waar hij wezen moet wordt bepaald door het feit dat zij beide een op elkaar passende trilling hebben. Als een van beide trilling verzwakt is zal de reactie gedeeltelijk plaatsvinden. Hieruit volgt dat ondanks dat de laboratoriumwaarden van het bloed 'normaal' zijn  een patiënt dus wel degelijk  klachten kan hebben die passen bij een tekort van de bepaalde waarde van het bloed.

 Elektromagnetische trilling heeft drie belangrijke eigenschappen. Energie-overdracht (zoals bijvoorbeeld zonlicht), frequentie zoals geluidsgolven in Herz (Hz) en informatiedracht.

 

Elke atoom en molecuul heeft door zijn samenstelling een uniek patroon van  elektromagnetische trilling. Wetenschappelijk onderzoek maakt gebruik van deze eigenschap. Bijvoorbeeld  bij  forensisch onderzoek. Met behulp van spectrumanalyse kan in de forensische wetenschap worden bepaald met welke onbekende stof men van doen heeft, doordat die stof zijn eigen unieke patroon heeft als deze geanalyseerd word. Lees voor meer informatie over elektromagnetisme op deze website.

 

Verstorende trillingen van ziekteverwekkers, allergenen toxines kunnen de elektromagnetische controlesystemen belasten en zo tot ziektes leiden

Bioresonantie maakt gebruik van deze elektromagnetische trillingen. Lichaamscellen reageren op elektromagnetische signalen. Door de juiste signalen via speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur over te brengen op de lichaamscellen verbetert de communicatie die cellen en organen onderling hebben. Met bioresonantie worden fysiologische (gezonde) frequentiepatronen versterkt en bevorderd. Pathologische (Ziekmakende) frequenties worden verzwakt of geneutraliseerd.

De achterliggende gedachte is dat wanneer de verstoorde celcommunicatie wordt hersteld, dat daarna door het zelfherstellend vermogen van het lichaam de oorzaken van aandoeningen worden tegengegaan. Het immuunsysteem wordt versterkt, gifstoffen worden afgevoerd.

 

Bij bioresonantie bestaat het proces uit het meten en toedienen van zwakke elektromagnetische impulsen met een specifieke frequentie. Deze  methode is dus een toepassing van de fysica.

Bioresonantie is een patiëntvriendelijke therapie, die pijnloos is. Er is nu ongeveer 45 jaar behandelervaring met deze vorm van therapie en sinds de bioresonantietherapie wordt toegepast is geen enkele schadelijke bijwerking geconstateerd.

 

Hierna volgt een verdere uitleg van het werkingsprincipe. Ook staan er op de pagina een paar filmpjes die het werkingsprincipe  op een visuele manier uitleggen.

 

Wat betekent 'bioresonantie'?

Bioresonantie gaat  over het in een bepaalde frequentie meetrillen van levende systemen. Om een beeld te vormen is het te vergelijken met een stemvork.  Deze gaat pas meetrillen als hij in resonantie is met exact de juiste noot van de zanger. Ook als je een specifieke radiozender wilt beluisteren ga je opzoek naar de juiste frequentie waarop deze wordt uitgezonden.

Uitvindingen op het gebied van  de bio- en kwantumfysica* hebben tot onverwachte mogelijkheden geleid en vormde de basis van de BICOM bioresonantie-therapie.

*Kwantumfysica houdt zich bezig met de kleinste deeltjes van materie, de frequentiepatronen van atomen en hun wisselwerking met elkaar.

 

Als het vat overloopt

Wij leven in grote welvaart. We maken gebruik van veel technische apparatuur en ongelooflijk snelle transport- en communicatiemiddelen. Kant en klare voedingsmiddelen maken ons leven gemakkelijker.  Helaas heeft deze welvaart ook keerzijdes! Ons voedsel, ons huis en ons milieu zijn doordrongen van ontelbare chemische stoffen, waarvoor we uiteindelijk een hoge prijs betalen. Vervuiling van ons interne milieu is de oorzaak van veel ziekten en ongemakken.

In onze huidige tijd worden we steeds meer blootgesteld aan belastende invloeden. Zo zijn er chemische toevoegingen aan onze levensmiddelen en frisdranken. Denk ook aan mobiele telefoons, zendmasten en draadloze netwerken.

Ook komen ontelbare chemische substanties via bouwmaterialen en de land/ en tuinbouw in ons milieu terecht.  Dan is hierbij nog niet meegenomen de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens- en diergeneeskunde. Sommige stoffen bereiken inmiddels het grond/ en drinkwater.

Vroeger of later is er die druppel die de emmer doet overlopen. Dit uit zich in de vorm van aandoeningen variërend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke problemen.

Interessant is dat bij mensen met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken worden vastgesteld. 

 

Zelfgenezend vermogen

Het lichaam heeft een groot zelfgenezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is  lichaamsvreemde stoffen te verwijderen.  Het lichaam streeft altijd naar het juiste evenwicht van de organen en systemen.

Wanneer er echter sprake is van een langdurige hoge belasting kan het zijn dat het regulatiesysteem tekort schiet of zelfs het zelfgenezend vermogen geheel blokkeert.  Hoge belasting door lichaamsvreemde stoffen kan resulteren in een situatie waarin het lichaam niet meer in staat is deze te verwerken.

 

Materie bestaat uit energie en straalt deze uit

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen.  Weefsels en organen bestaan  uit cellen, welke weer uit atomen bestaan. Deze atomen bestaan weer uit subatomaire deeltjes  die zich gedragen als energie. De subatomaire deeltjes voegen energie aan elkaar toe of ontnemen elkaar energie (aantrekken of afstoten ). Als gevolg van deze beweging ontstaan trillingen. Deze trillingen hebben een elektromagnetische lading, frequentiepatroon genoemd. Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum, dus ook in allerlei stoffen in onze omgeving. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.

 

Verdichte energie is een vaste massa, materie. Materie en energie kunnen uitwisselen. Materie kan energie uitstralen, maar ook absorberen.

Iedere substantie straalt energie uit. Dat geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen enz. Elke stof heeft zo zijn eigen, karakteristieke frequenties. Bij forensisch onderzoek kan men iedere aanwezige stof identificeren met behulp van de specifieke frequentie.

 

Cellen communiceren met elkaar

Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk om ons er  ook van bewust te zijn dat ons lichaam alleen kan functioneren als er tussen de cellen onderling communicatie plaatsvindt.

Deze informatie uitwisseling tussen de cellen vindt plaats doormiddel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren.

Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd.

Verstoorde celcommunicatie veroorzaakt uiteindelijk ziekte. Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijn, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz.

De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek is.

 

De mens bestaat voor 65-70% uit water. Deze lichaamsvloeistof dient niet alleen als transportmiddel voor voedingsstoffen, maar ook als depot voor afvalstoffen die uitgescheiden moeten worden, via de lever, nieren en darmen.  Hier schiet bioresonantie ons te hulp, omdat deze organen positief gestimuleerd moeten worden.

 

Om bovenstaande uitleg nog duidelijker te maken kan je deze korte video bekijken. De taal is Duits, maar de beelden spreken voor zich.

 

Hoe werkt bioresonantietherapie?

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektromagnetische trillingen van de patiënt zelf. De zwakke elektro-magnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektromagnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen, via een kabel met een apparaat worden verbonden, daar worden gefilterd, versterkt of tegen gekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, via een draadspoel in de rugleuning van de behandelstoel.

In het apparaat worden door een filter de harmonische en disharmonische trillingen van elkaar gescheiden. Harmonisch wordt beschouwd als gezondheid bevorderend, disharmonisch als schadelijk. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven, de disharmonische trillingen kunnen elektronisch in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met het BICOM apparaat worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegenkoppelen. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.

 

Met het BICOM-systeem worden kenmerkende frequenties van substanties getest en tegelijk wordt hun invloed op het lichaam vastgesteld. Zo kan in veel gevallen worden uitgezocht welke belastingen

aanwezig zijn en welke belastingen de grootste storende factor zijn.  Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elektrosmog, medicamenten, kleur- en smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

Zie lange video  (20 min) (Engels gesproken.)

 

Tijdens de therapie worden storende lichaamseigen frequentiepatronen door de BICOM omgezet tot therapeutische of harmonische signalen, die vervolgens via elektroden aan de cliënt worden teruggegeven.  De energetische besturing van het lichaam wordt weer in evenwicht gebracht.

 

Belastende frequentiepatronen worden op deze manier  gereduceerd en kunnen onderliggende oorzaken van ziekten door het regulatiesysteem van het lichaam geëlimineerd worden.

Op geslagen belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen. Het zelfgenezend vermogen wordt weer hersteld.

 

Verloop van de bioresonantie therapie

Met een specifieke pijnloze test kan worden uitgezocht of er een therapie of intolerantie bestaat voor specifieke voedingsstoffen, of dat bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben.

Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

 

Na het onderzoek wordt een individueel behandelplan op gesteld en met je besproken welke ondersteunende orthomoleculaire  maatregelen genomen kunnen worden om de genezing te bespoedigen.

Tijdens de behandeling worden er elektroden op het lichaam geplaatst en kunt u rustig blijven zitten. Een behandeling duurt ongeveer 45-60 minuten. Het eerste consult duurt wat langer. De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren

Het doel van de therapie is om de ziekmakende invloeden te remmen en de zelfgenezende kracht van het lichaam de kans te geven op herstel.

 

Het is belangrijk om te weten dat als er door ziekte onherstelbare schade aan de weefsels is op getreden dat dit met bioresonantie helaas niet te herstellen is. Ook schade aan het erfelijk materiaal is met bioresonantie niet te behandelen. Als er geen communicatie is, is er geen informatie om mee te werken. Bioresonantie is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische ziektebeelden. Wel kan met bioresonantie de algehele lichamelijke gezondheidstoestand worden ondersteund en verbeterd.

 

Het Bicom bioresonantieapparaat is wordt  al langer dan 35 jaar in Duitsland gemaakt.  Het apparaat word in meer dan 50 landen gebruikt. De Bicom Optima heeft een A2 medische status en mag ook in de Verenigde Staten ingezet worden.

 

Bron: Fitronics

 

Let op: De diagnostiek met de testampullen,  gebruikt bij bioresonantie, is een energetische diagnostiek en is niet te vergelijken met de gewone diagnostiek zoals in de reguliere behandelwereld. Het vervangt deze niet, maar biedt een aanvulling. Er kunnen derhalve verschillen zijn met 'gewone' testen, zoals bijvoorbeeld bloeduitslagen van  een laboratoriumtest.

SAMENVATTING BIORESONANTIE

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen. Op hun beurt bestaan deze weefsels en organen weer  uit celstructuren.  De celstructuren zijn opgebouwd uit cellen, welk weer uit atomen bestaan. Atomen bestaan weer uit subatomaire deeltjes die zich gedragen als energie. De oorzaak van dit energiefenomeen is gelegen in het feit dat de subatomaire deeltjes energie aan elkaar toevoegen of elkaar energie ontnemen (aantrekken of afstoten). Als gevolg hiervan ontstaan trillingen. Deze trillingen hebben een elektromagnetische lading, ook wel frequentiepatronen genoemd. 

Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het 

menselijk lichaam,  maar in het gehele universum, dus ook in allerlei stoffen in onze omgeving. 

Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische   processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Verstorende trillingen van b.v. bacteriën, virussen, schimmels, allergieën, toxinen, voeding maar ook emotionele toestanden kunnen leiden tot belasting van het elektromagnetische regulatiesysteem en dus ziekte(n) veroorzaken.  Met behulp van de Bicom  kunnen deze verstorende trillingen gemeten worden met verschillende testmethoden en worden behandeld met therapieprogramma's.

Het lichaam wordt als gezond beschouwd als alle controlerende en regulerende systemen op een optimale manier samenwerken. 

Quantumtheorie: "Materie is niets anders dan verdichtte energie"

Max Planck, fysicus (1858-1947)

"....Zo zeg ik u na al mijn  onderzoek van het atoom dit: Er bestaat niet materie op zich. Alle materie ontstaat en bestaat alleen bij de gratie van en kracht die de atoomdeeltjes in  trilling brengt en ze voor het minuscule zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. Materie op zich bestaat niet, er bestaat louter levende, onzichtbare, onsterfelijke geest als oerbasis van de materie..."

Albert Einstein, fysicus   (1879-1955)

"Wij kunnen materie daarom beschouwen als het domein van de ruimte, omdat het veld extreem dicht is....in deze nieuwe fysica is geen plaats voor beide, voor veld en materie, want het veld is de enige realiteit."

Video 1 (Engels gesproken.)

 Video 2  (Nederlands gesproken)