Privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, pas na jouw uitdrukkelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens  en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Het dossier is niet digitaal. Alleen de vragenlijst die je per mail stuurt is dat. Deze sla ik niet op op de computer. Mijn Wifi-router extra beveiligd en het  email-programma is versleuteld.

  • Mocht ik in de toekomst de dossiers gaan digitaliseren doe ik dit via een beveiligde en versleutelde website ‘in de cloud’ en/of een met wachtwoord beveiligde externe harde schijf die in een afgesloten kast wordt bewaard.


 
Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw  toestemming. 
  • Voor het gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid. 
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie. 


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op  jouw verzoek kunnen deze gegevens ook eerder worden vernietigd. Daarvoor moet je wel een verklaring ondertekenen, zodat ik kan aantonen dat ik aan de wettelijke eisen voldoe.

 

 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen.
 
PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze  kan declareren.

  • je naam, adres en woonplaats 
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  •  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling  natuurgeneeskunde’. 
  • de kosten van het consult
  • eventueel afgeschafte voedingssupplementen en/of hulpmiddelen

 

De boekhouder kan deze gegevens 1 x per jaar ook inzien bij het opmaken van de jaarrekening. Met de boekhouder heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. 

 

COOKY POLICY

 

Wat zijn cookies?
Deze website van maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Google Analytics cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Cookies Social Media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Ook werk ik heel soms met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 oktober 2022

Natuurlijk bij Marianne  kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.