Tarieven

Bioresonantie icm orthomoleculair consult

Consult Duur
Vrijblijvend kennismakingsgesprek Maximaal 20 minuten Geen kosten
Eerste consult/intake, incl. voorbereiding en uitgebreid verslag met schriftelijke adviezen per mail. 2 uur € 165,00 (Incl. verslag)
Vervolgconsult/behandeling 1 uur € 70,00
Intake kind t/m 12 jaar 1 uur € 70,00
Vervolgconsult/behandeling kind t/m 12 jaar 45 minuten € 52,50
Stoppen met roken * 1 x 1,5 uur en 2 x 1 uur € 275,00 | 3 x factuur
Verslag van een vervolgbehandeling* Per email € .35,00
* Deze behandeling komt helaas niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering

Dorn methode en massage volgens Breuß

Consult Duur Prijs per 1 jan 2019
Eerste consult/intake icm Dorn en Breuß behandeling* 70 minuten € 65,00
Dorn-en Breuß vervolgbehandeling* 60 minuten € 55,00
Behandeling bij u thuis.* Extra kosten € 25,00 **

* Deze behandeling wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekering

** Binnen de gemeente Katwijk ZH. 

Voor een behandeling bij je thuis vraag ik een financiële tegemoetkoming vanwege de extra tijd die het mij kost om bij je thuis te komen.

Is de afstand > 5 km wordt vanaf 5 km 0,19 cent per km gerekend. Dit bedrag is exclusief kosten voor betaald parkeren.

Als de totale reistijd (dus heen en weer) langer is  dan 30 minuten wordt de extra tijd in rekening gebracht.

 * Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

Alle genoemde tarieven zijn voor zover van toepassing  inclusief BTW.

Deze tarieven zijn exclusief ondersteunende middelen.

  • Bij bioresonantie therapie wordt naast de consultprijs indien nodig een chip of een flesje olie of mineralen in rekening gebracht à € 7,50
  • Orthomoleculaire therapie zal in veel gevallen betekenen dat een tijdelijke aanvulling met één of meerdere supplementen nodig is, in de vorm van specifieke voedingsbestanddelen of kruiden. De prijs daarvan varieert per geadviseerd supplement.
  • Bij  de Dorn en Breuß behandeling zijn er geen bijkomende kosten.

De consultkosten orthomoleculaire therapie met bioresonantie als ondersteuning komen mogelijk  in aanmerking voor vergoeding vanuit  de aanvullende zorgverzekering.

Stoppen met roken en Dorntherapie worden helaas niet vergoed.


Hoeveel behandelingen nodig zullen zijn is per cliënt en per situatie verschillend. De aard en ernst van de klachten speelt een rol, hoelang de klachten al bestaan, maar ook de therapietrouw.

 

Voor kinderen t/m 16 jaar is er een wettelijke verplichting om een behandelovereenkomst af te sluiten met de ouder(s) /verzorger(s) voordat de behandeling begint.

Deze overeenkomst wordt vooraf toegestuurd.


Betaling

Betaling gebeurt na afloop van het consult.

Dat kan bij voorkeur per pin. 

Betaling per Tikkie is mogelijk.

De factuur krijg je later per mail toegezonden.

 

  • Bij niet-betaling stuurt Marianne een betalingsherinnering. Indien u  binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering niet aan de verplichtingen voldoet, dan is de Marianne zonder nader ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

  • Bij betalingsachterstand is Marianne gerechtigd – tenzij dit voor de behandeling niet wenselijk is – verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichting(en) is voldaan.

 

Onkostentarief bij verhindering

Het komt soms voor dat patiënten niet verschijnen op een geplande afspraak zonder af te bellen. Dit is vervelend voor mijn planning maar ook voor andere patiënten die dan mogelijk nog wel een afspraak hadden kunnen hebben.

  • Bij verhindering graag uiterlijk 48 uur van tevoren afzeggen. Dit kan per telefoon, inspreken op het antwoordapparaat of via de mail.
  • Bij afwezigheid zonder bericht of te laat de afspraak afzeggen wordt het gehele consult in rekening gebracht.

Onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen, daar heb ik natuurlijk alle begrip voor.